IC3T Multimedia Support

IC3T adviseert, ondersteunt en voert uit. Met jarenlange ervaring in audio en video als opnametechnicus en radiotechnicus en met een brede achtergrond in ICT leveren wij allround ondersteuning in de breedste zin het woord. Van opnames en productie op locatie tot de complete technische inrichting en bemensing van een streaming studio.

Video

Video productie, opname, editing en streaming

Audio

Audio productie, opname, editing en streaming

Data

Configuratie van digitalisering en streaming van audio en video

Klanten